Parijs (Frankrijk) 2024
Olympische Mascotte Phryge
De Frygische muts is een rode muts waarvan de top naar voren wijst en weer wat naar beneden valt.
Tijdens de Franse revolutie groeide de muts uit tot een teken van verzet en werd ze gedragen om
te laten zien dat het Franse volk niet meer in slavernij zat van de koning en de kerk, maar vrij was.
Tot op de dag van vandaag wordt het nationale symbool van Frankrijk, Marianne, afgebeeld met een Frygische muts op.