Olympische Mascotte: Fu Niu Lele
Fu(Geluk), Niu(hard werkende Os), Lele(Blij)

De koe als mascotte staat voor de nuchtere, realistische, opgewekte ziel die nooit opgeeft
en die gelijk staat aan die van de gehandicapte mens tijdens de Paralympics.