Heb jij een leuk idee ?
Stuur een email naar de Flevokids


Thuis
Bouwplaten
Games
Goochelen
Kaartje sturen
Kalender/thema
Kinderfilms
Kleurplaten
Knutselen
Liedjes
Plaatjes
Puzzelen
Recepten
Schminken
Strijkkralen
Traktaties
Verhalen
Wallpaper
Linken
Olympische spelen


Liedjes
meer dan 85 meezing kinderliedjes
met midi muziek
Valentijn
Carnaval
Pasen
Koningsdag
Moederdag
Vaderdag
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstmis
Allerlei
Dieren
Europa
Jaargetijden
Kinderen
Pippi en K3
Sprookjes
Verjaardag
Voetbal
Zuiderzeeballade

Kerstliedjes
 • Stille nacht, heilige nacht (Prot.)
 • Midden in de winternacht
 • Nu zijt wellekome
 • Er is een kindeke geboren op aard
 • Stille nacht, heilige nacht (Kath.)
 • De herdertjes lagen bij nachte
 • Hoe lijdt dit kindeke
 • Luidt klokjes klingelingeling
 • Kerst       
  borduurkaarten
  puntenpuzzel
  woordzoeker
  strijkkralen
  kleurplaten
  bouwplaten
  wallpaper
  knutselen
  emoticons
  vertaling
  recepten
  kaartjes
  plaatjes
  doolhof
  liedjes
  verhaal
  rebus
  game

  Als je op klikt hoor je een melodietje zodat je zelf mee kunt zingen.

  Stille nacht, heilige nacht (Prot.)
  Stille Nacht, Heilige Nacht.
  Davids Zoon, lang verwacht,
  die miljoenen eens zaligen zal
  werd geboren in Bethlehems stal.
  Hij, der schepselen Heer
  Hij, der schepselen Heer.

  Hulp'loos kind, heilig kind,
  dat zo trouw zondaars mint.
  Ook voor mij hebt Ge Uw rijkdom ontzegt,
  werd Ge in stro en in doeken gelegd.
  Leer m'U danken daarvoor
  Leer m'U danken daarvoor.

  Stille Nacht, Heilige Nacht,
  Heil en vree wordt gebracht,
  aan een wereld, verloren in schuld.
  Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
  Amen! Gode zij eer
  Amen! Gode zij eer.

  Stille nacht, heilige nacht (Kath.)
  Stille nacht, heilige nacht,
  Alles slaapt, sluimer zacht.
  Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
  Lieflijk Kindje met goud in het haar,
  Sluimert in hemelse rust
  Sluimert in hemelse rust.

  Stille nacht, heilige nacht
  Zoon van God, liefde lacht
  Vriend'lijk om Uwe God'lijke mond,
  Nu ons slaat de reddende stond,
  Jezus van Uwe geboort',
  Jezus van Uwe geboort'.

  Stille nacht, heilige nacht,
  Herders zien 't eerst Uw pracht;
  Door der eng'len alleluja
  Galmt het luide van verre en na:
  Jezus de redder ligt daar,
  Jezus de redder ligt daar.


  Midden in de winternacht
  Midden in de winternacht, ging de hemel open.
  Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren!

  Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
  Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren!

  Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen,
  wanthet aardse paradijs is vannacht gekomen.

  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren!

  Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
  Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

  Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
  Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
  Kere om, kere om, laat de bel-trom horen:
  Christus is geboren!

  De herdertjes lagen bij nachte
  De herdertjes lagen bij nachte
  Zij lagen bij nacht in het veld
  Zij hielden vol trouwe de wachte
  Zij hadden hun schaapjes geteld.
  Daar hoorden zij engelen zingen
  Hun liederen vloeiend en klaar
  De herders naar Bethlehem gingen
  Verkondend de blijde mar

  Toen zij er te Bethlehem kwamen
  Daar schoten drie stralen dooreen
  Een straal van omhoog zij vernamen
  Een straal uit het kribje bene
  Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
  En viel op het kindeke teer
  Zij stonden tot schreiens bewogen
  En knielden bij Jezus neer.

  Maria die bloosde van weelde
  Van ootmoed en lieflijke vreugd
  De goede Sint Jozef, hij streelde
  Het Kindje der mensen geneugt
  De herders bevalen te weiden
  Hun schaapjes aan d'engelenschaar
  "Wij kunnen van 't Kindje niet scheiden
  Wij wachten het nieuwe jaar"

  Och Kindje, och Kindje dat heden
  In 't need'rige stalletje kwaamt
  Ach, laat ons Uw paden betreden
  Want Gij hebt de wereld beschaamd
  Gij komt om de wereld te winnen
  De machtigste vijand te slaan
  De kracht uwer liefde van binnen
  Kan wereld noch hel weerstaan

  Nu zijt wellekome
  Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
  Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
  Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
  Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
  Kyrie eleis

  Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
  Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
  Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
  Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
  Kyrie eleis

  Heilige drie koon'gen, uit zo verre land
  Zij zochten onze Here, met offerand
  Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud
  't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
  Kyrie eleis

  Hoe lijdt dit kindeke
  Hoe leit dit kindeke hier in de kou
  Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
  Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
  Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijs niet meer

  Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
  Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
  Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.
  Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijs niet meer

  En gij, o engeltjes, komt ook hier bij
  Zingt een motetteke voor uwen koning
  Wilt hem vermaken met uw melodij.
  Na, na, na, na, nana, kindeke teer,
  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijs niet meer.

  Er is een kindeke geboren op aard
  Er is een kindeke geboren op aard
  Er is een kindeke geboren op aard
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal

  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

  Er is een Kindeke geboren in 't strooi
  Er is een Kindeke geboren in 't strooi
  't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
  't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
  Jezus, de redder, ligt daar.

  Luidt klokjes klingelingeling
  Luidt klokjes klingelingeling,
  luidt klokjes kling.
  Laat de boodschap horen,
  Jezus is geboren.
  Met die blijde klanken,
  willen wij God danken.
  Luidt klokjes klingelingeling,
  Luidt klokjes kling.

  Kling klokjes klingelingeling,
  kling klokjes kling.
  Kerstmis is gekomen,
  met zijn groene bomen
  en in alle landen,
  gaan de kaarsjes branden.
  Kling klokje klingelingeling,
  kling klokje kling.  © Flevokids